Betingelser

 Innehållsförteckning:
1. Omfattning
2. Slutsats av kontrakt
3. Rätt till återkallelse
4. Pris och betalningsvillkor
5. Leverans- och fraktvillkor
6. Borttagning av titeln
7. Ansvar för defekter
8. Ansvar
9. Borttagning av åtgärdskuponger
10. Tillämplig lag
11. Alternativ tvistlösning
1. Omfattning
Dessa allmänna villkor (nedan "GTC") är under torrflödesblomning, gäller alla kontrakt för leverans av varor som en konsument eller entreprenör (nedan "kund") med säljaren med avseende på varorna som visas av säljaren i Hans onlinebutik avslutar. Detta strider mot införandet av kundens egna villkor, såvida inte något annat har kommit överens.
Dessa villkor gäller i enlighet med kontrakt för leverans av kuponger, förutsatt att något som avviker inte uttryckligen regleras.
Konsumenter i den mening som avses i dessa villkor är varje naturlig person som avslutar en juridisk transaktion för syften som mest kan tillskrivas deras kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet. Entreprenörer i den mening som avses i GTC är en naturlig eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som agerar i utövandet av deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet när den juridiska transaktionen är klar.
 Beroende på säljarens produktbeskrivning kan ämnet för kontraktet vara både köp av varor med hjälp av ett maskulint och köp av varor med hjälp av en permanent leverans (nedan "prenumerationsavtal"). När det gäller prenumerationskontraktet åtar sig säljaren att leverera de avtalsenligt skyldiga varorna till kunden under hela den överenskomna kontraktet i de avtalsenligt skyldiga tidsintervallen.
2. Slutsats av kontrakt
 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik representerar inte ett bindande erbjudande från säljarens sida, men används för att skicka in ett bindande erbjudande av kunden.
Kunden kan skicka in erbjudandet via onlineorderformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella kundvagnen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen ger kunden ett rättsligt bindande kontraktserbjudande med avseende på varorna i kundvagnen.
När du skickar in ett erbjudande via säljarens online -beställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren efter avslutandet av kontraktet och skickat kunden i textformulär (t.ex. e -post, fax eller brev) efter att ha skickat sin beställning. Säljarens tillgång till kontraktet är inte tillgänglig.
Innan du placerar beställningen med hjälp av säljarens onlineformulär kan kunden känna igen eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt sätt att bättre upptäcka ingångsfel kan vara utvidgningsfunktionen för webbläsaren, med hjälp av vilken skärmen förstoras på skärmen. Kunden kan korrigera sina poster som en del av den elektroniska beställningsprocessen via det vanliga tangentbordet och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.
Endast det tyska språket är tillgängligt för avslutandet av kontraktet.
Beställningsbehandling och kontaktning sker vanligtvis via e -post och automatiserad beställningsbehandling. Kunden måste se till att den e-postadress som anges för beställningsbehandling är korrekt så att e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet måste kunden se till att alla tredje parter som skickas av säljaren eller den tredje part som skickas med orderbehandlingen kan levereras när du använder skräppostfilter.
3) Rätt till uttag
Konsumenter har i allmänhet rätt till uttagsrätt.
 Mer information till höger om avbokning uppstår från säljarens avbokningspolicy.
4. Priser och betalningsvillkor
 Om inte annat uppstår till följd av säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totala priser som innehåller den lagstadgade försäljningsskatten. Vid behov specificeras ytterligare leverans- och fraktkostnader separat i respektive produktbeskrivning.
Betalningsalternativen är/kommer att kommuniceras till kunden i säljarens onlinebutik.
Om förskottsbetalningen har avtalats av banköverföring, betalas betalningen omedelbart efter att avtalet har avslutats om parterna inte har kommit överens om ett lateritetsdatum.
Vid betalning med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal utförs betalningsbehandling via betalningstjänstleverantören PayPal (Europa) S.à R.L. ET CIE, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan: "PayPal"), förutsatt att PayPal-användningsvillkoren, synlig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ UserAgReem Full OR-om kunden inte har ett PayPal-konto-med giltigheten av villkoren för betalningar utan ett PayPal-konto, synligt på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/priveacywax- full .
Om betalningsmetoden väljs omedelbart utförs betalningsbehandlingen via betalningstjänsteleverantören Stjub, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan "omedelbart"). För att kunna betala fakturabeloppet via "omedelbart" måste kunden ha ett onlinebankkonto som fritt byts för att delta i "omedelbart", legitimera sig enligt betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionerna till "omedelbart" . Betalningstransaktionen utförs omedelbart efteråt av "omedelbart" och kundens bankkonto debiteras. Kunden kan ringa mer information om betalningsmetoden "omedelbart" på internet på https://www.klarna.com/sofort/.
När du väljer betalningsmetoden för fakturaköp förfaller köpeskillingen efter att varorna levererades och debiterades. I detta fall ska inköpspriset betalas inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet av fakturan utan avdrag, såvida inget annat avtalats. Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningsmetoden för fakturaköp endast upp till en viss ordervolym och att avvisa denna betalningsmetod när den angivna ordervolymen överskrids. I detta fall kommer säljaren att ange en motsvarande betalningsbegränsning i sin betalningsinformation i onlinebutiken.
5. Leverans- och fraktvillkor
Leveransen av varor äger rum på fraktvägen till leveransadressen från kunden, om inte annat avtalats.
 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl för vilka kunden är ansvarig bär kunden lämpliga kostnader för säljaren. Detta gäller inte kostnaderna för avkastningen om kunden effektivt utövar sin rätt att dra sig tillbaka. För avkastningskostnaderna gäller förordningen som görs i säljarens avbokningspolicy om avbokningen av avbokningsrätten är effektiv.
Om kunden fungerar som en entreprenör, passerar risken för slumpmässig undergång och den slumpmässiga försämringen av de sålda varorna till kunden så snart säljaren har levererat saken till speditören, transportören eller personen eller institutionen som annars är utformad för att bära transporter ut ur sändningen. Om kunden fungerar som konsument överförs risken för slumpmässig undergång och den slumpmässiga försämringen av de sålda varorna i allmänhet till kunden eller en person som har rätt att ta emot varorna. I avvikelse från detta överförs redan risken för slumpmässig undergång och den slumpmässiga försämringen av de sålda varorna till kunden så snart säljaren har levererat saken till speditören, transportören eller den annars avsedda personen eller institutionen om Kunden, fraktledaren eller den annars avsedda personen eller institutionen att genomföra avsändningen, beställde avrättningen och säljaren har inte tidigare utsett kunden eller en institution.
Säljaren förbehåller sig rätten att dra sig ur kontraktet i händelse av ingen korrekt eller icke -proper självleverans. Detta gäller endast i händelse av att icke -leveransen inte ska representeras av säljaren och att han har slutfört en specifik täckningsverksamhet med leverantören med den vård som krävs. Säljaren kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att skaffa varorna. I händelse av att varorna är icke -tillgängliga eller den enda delvisa tillgängligheten för varorna kommer kunden att informeras omedelbart och övervägandet kommer att ersättas omedelbart.
Upphämtning är inte möjligt av logistiska skäl.
Kuponger lämnas till kunden enligt följande:
- via e-post
6. Borttagning av titeln
Säljaren förbehåller sig ägandet av de levererade varorna till konsumenterna tills det skyldiga inköpspriset är fullt betalt.
Säljaren förbehåller sig ägandet av de levererade varorna till företagare tills alla fordringar från en pågående affärsrelation från en pågående affärsrelation.
Om kunden fungerar som företagare har han rätt att återförsäljas de reserverade varorna i rätt affärsverksamhet. Alla de resulterande påståendena mot tredje parter tar kunden till säljaren i förväg i beloppet för respektive fakturavärde (inklusive moms). Denna uppdrag gäller oavsett om de reserverade varorna har säljts ut utan eller efter bearbetning. Kunden är fortfarande behörig att samla in fordrorna även efter uppdraget. Säljarens myndighet att själv samla in påståenden förblir opåverkad. Säljaren kommer emellertid inte att samla in fordrorna så länge kunden uppfyller sina betalningsförpliktelser gentemot säljaren, inte är i betalning av betalning och inte lämnas in till öppnandet av insolvensförfaranden.
7. Ansvar för fel (garanti)
Om den köpta artikeln är dålig gäller bestämmelserna i det lagstadgade ansvaret för defekter. Detta gäller annorlunda:
Om kunden fungerar som en konsument är det efterföljande antalet begränsat vid begagnade varor: anspråk på defekter utesluts om defekten endast inträffar efter ett år från leveransen av varorna. Fel som inträffar inom ett år efter leveransen av varorna kan påstås inom den lagstadgade begränsningsperioden.
Ansvarsbegränsningarna och tidsfristen som regleras i ovanstående siffror gäller inte
För saker som har använts för en byggnad enligt deras vanliga användningsområden och vars brist har orsakat,
För anspråk på skadestånd och återbetalning av kundens utgifter, såväl som
I händelse av att säljaren bedrägligt har dolt defekten.
Dessutom gäller det för företagare att de lagstadgade begränsningsperioderna förblir opåverkade för rätten att använda i enlighet med avsnitt 445B i den tyska civillagen.
Om kunden fungerar som en köpman I.S.D. § 1 HGB krävs den kommersiella undersökningen och klagomålet i enlighet med § 377 HGB. Om kunden misslyckas med att meddela de anmälningsuppgifter som regleras där, anses varorna godkännas.
Om kunden fungerar som konsument uppmanas han att kräva varor som levereras med uppenbar transportskador till leverantören och informera säljaren. Om kunden inte följer har detta ingen effekt på hans juridiska eller avtalsenliga påståenden för defekter.
8. Ansvar
Säljaren är ansvarig gentemot kunden från alla avtalsmässiga, avtalsmässiga och juridiska, även skadliga fordringar för ersättning för skador och utgifter enligt följande:
Säljaren är helt ansvarig från alla juridiska skäl
I händelse av avsikt eller grov vårdslöshet,
I händelse av avsiktlig eller försumlig kränkning av liv, kropp eller hälsa,
På grund av ett löfte om garanti, såvida inte annat regleras i detta avseende,
På grund av obligatoriskt ansvar som lagen om produktansvar.
Om säljaren försiktigt bryter mot en väsentlig avtalsenlig skyldighet, är ansvaret begränsat till den avtalsmässiga, förutsägbara skadan, såvida det inte är på obestämd tid exakt exakt exakt exakt exakt. Väsentliga avtalsförpliktelser är skyldigheter, som avtalet ålägger säljaren att uppnå syftet med kontraktet, vars uppfyllande möjliggör korrekt genomförande av kontraktet i första hand och att följa kunden.
För övrigt utesluts säljarens ansvar.
Ovanstående ansvarsföreskrifter gäller också säljarens ansvar för sina vicarious agenter och juridiska representanter.
9. Borttagning av åtgärdskuponger
Kuponger som säljaren utfärdade gratis som en del av reklamkampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (nedan "actionkuponger" ") kan endast lösas in i säljarens onlinebutik och endast i säljaren specificerad period.
Enskilda produkter kan uteslutas från kupongkampanjen om det finns en motsvarande begränsning från innehållet i åtgärdskupongen.
Åtgärdskuponger kan endast lösas in innan orderprocessen är klar. Efterföljande kompensation är inte möjlig.
Endast en åtgärdskupong kan lösas in om du beställer.
Värdet på varorna måste åtminstone motsvara mängden av åtgärdskupongen. Eventuell återstående kredit återbetalas inte av säljaren.
Om värdet på åtgärdskupongen inte är tillräckligt för att täcka beställningen, kan en av de andra betalningsmetoder som erbjuds av säljaren väljas för att betala skillnaden.
Krediten för en åtgärdskupong betalas varken kontant eller ränta.
Kampanjkupongen kommer inte att ersättas om kunden returnerar varorna helt eller delvis betalat med åtgärdskupongen som en del av dess lagliga rättighetsrätt.
Åtgärdskupongen är endast avsedd för användning av den person som nämns på den. En överföring av åtgärdskupongen till tredje part utesluts. Säljaren är motiverad, men inte skyldig att kontrollera materialanspråket för anspråk från respektive kuponghållare.
10. Tillämplig lag
För alla rättsliga förhållanden mellan parterna gäller lagen i den federala republiken Tyskland för att utesluta lagarna om internationellt köp av mobila varor. När det gäller konsumenter gäller detta val av lag endast i den mån det skydd som beviljas av obligatoriska bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga bostad dras tillbaka.
11. Alternativ tvistlösning
EU -kommissionen tillhandahåller en plattform för online -tvistlösning på internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för domstolens avveckling av tvister från online-köp eller servicekontrakt där en konsument är involverad.
Säljaren är varken skyldig eller redo att delta i ett tvistlösningsförfarande framför en konsument skiljedom.

varning

Vår leverantör ligger i Holland , Italien och tyska: De flesta av de bilder som används tillhör våra leverantörer, med vilka vi arbetar med, t.ex. Bries Aan Zee, Flowerplace, Bon Flowers, Si-Nature etc. ...